Nye undersøgelser viser at ørredbestandene i en række vandløb er i bedring. Undersøgelserne viser dog samtidigt at det mere eller mindre udelukkende er i de vande, hvor man har lavet tiltag i retning af reetablering. 25.06.10 – ØRREDBESTANDENE i en række danske vandløb er konstateret i fremgang, og det er ikke helt tilfældigt, hvilke åer der rent faktisk er i bedring. Den allermest markante fremgang er nemlig observeret i de vandløb, hvor der både er fjernet spærringer og genskabt egnede gyde- og opvækstområder. Frem for blot at sætte fisk ud, er der altså en klar tendens til at den mest langsigtede ørredpleje-strategi er vandløbsrestaurering.

I efteråret 2009 foretog DTU Aqua i samarbejde med lystfiskerforeningerne en undersøgelse af udvalgte vandløb. Undersøgelsen omfattede ca. 1.000 lokaliteter og havde til formål at bestemme den naturlige produktion af ørredyngel. Resultaterne er beskrevet i de nye udsætningsplaner for:

Sydøstsjællandske vandløb

Flensborg- og Als Fjord

Bygholm Å

Grenå

Uggerby Å

Halkær Å

Gudenå, udspring til Mossø (inkl. Skanderborgsøer) Delplan 1

Thylandske vandløb

Se mere på DTU Aquas hjemmeside.

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This