DTU Aqua har netop publiceret de allernyeste data om fiskebestandene i de danske vandløb, som nu er online på Ørredkortet:

– I efteråret 2019 kortlagde DTU Aqua den naturlige bestand af ørredyngel i vandløb, som løber gennem 14 jyske kommuner, hedder det på fiskepleje.dk. – Disse data er nu online på DTU Aquas Ørredkort og kan indgå i arbejdet med at lave nye vandområdeplaner.

– Hvert år undersøger DTU Aqua fiskebestandene i mange vandløb i samarbejde med de lokale lystfiskerforeninger. Det har DTU Aqua gjort i mange år, og der bliver lavet nye undersøgelser i de enkelte vandsystemer cirka hvert 9. år. 

– De nyeste data fra kortlægningen af fiskebestandene i danske vandløb er fra efteråret 2019. Disse data er nu blevet gjort offentligt tilgængelige, så de kan indgå i det arbejde, der netop er gået i gang i vandrådene rundt om i landet i forbindelse med, at der skal laves nye vandområdeplaner. Deltagerne i vandrådene kommer fra forskellige foreninger og organisationer, som skal bidrage med lokal viden, så kommunerne kan planlægge de nødvendige indsatser.

– Den nye viden om fiskebestandene i vandløbene vil være et brugbart supplement til den viden, Miljøstyrelsen har leveret i sin basisanalyse for vandområdeplaner 2021-2027 og den såkaldte ”Vandrådspakke”, som bl.a. er baseret på data fra fiskeundersøgelser i årene frem til 2018.

 

Tradea brugt fiskegrej

 

 Ørredkortet viser vandløbenes økologiske tilstand

– Data fra DTU Aquas undersøgelser af forekomsten af naturlig ørredyngel i vandløbene offentligøres på Ørredkortet, fortsætter udmeldingen fra DTU Aqua. – Naturlig ørredyngel er en indikator på, hvor godt ørredbestanden klarer sig, og hvordan vandløbets tilstand er. En god naturlig fiskebestand lever kun i vandløb med relativt rent vand og et varieret dyre- og planteliv.

Ørredkortet viser, hvordan vandløbenes bestande af ørredyngel fra gydning er i forhold til det Ørredindeks DFFVø, der anvendes i statens vandområdeplaner. Yngel af laks indgår også i indekset i laksevandløbene. Det vil sige, at man direkte på kortet kan se, om bestandene af ørredyngel er på et naturligt niveau, som lever op til de officielle krav til vandløbets økologiske tilstand.

Ørredkortet finder du her.

Nye planer for fiskepleje kommer til sommer

– Resultaterne fra undersøgelserne i vandløbene bruger DTU Aqua til at udarbejde planer for fiskepleje for de enkelte vandsystemer, fortsætter udmeldingen. – Planerne fortæller, om der er behov for at udsætte ørreder, og foreslår, hvad der kan gøres for at forbedre eller genskabe selvreproducerende ørredbestande, f.eks. i form af restaurering af gydeområder. Serien ”Planer for fiskepleje” omfatter i alt 66 rapporter, som tilsammen dækker alle vandsystemer i Danmark.

– Arbejdet med at skrive nye planer for fiskepleje for de vandsystemer, der blev undersøgt i efteråret 2019, er gået i gang. Planerne bliver udgivet inden sommerferien 2020. De sendes direkte til de berørte kommuner og lystfiskerforeninger og offentliggøres på fiskepleje.dk, hvor de kan downloades, slutter DTU Aqua deres statusopdatering på fiskepleje.dk.

Foto: Jens Bursell

 

 

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This