Det nye lystfiskercenter med tilhørende kastebaner og klubhus skal ligge ved Sjællandsbroen, og nu hvor byggeprojektet er blevet godkendt, skal der lægges en del arbejde i at finde et finansieringsgrundlag. 18.09.09 – KØBENHAVN HAVNS SPORTSFISKERLAUG (KHSL), som arbejder ihærdigt på at få etableret et lystfiskercenter i Købanhavns Havn – ved Sjællandsboen – har af Teknik- og Miljøudvalget fået en foreløbig godkendelse af projektet. Nu afventes en indkaldelse til detailforhandlinger, og i den forbindelse bliver det interessant at se, hvilke idéer og forslag der helt konkret kan realiseres. De foreløbige planer går på blandt andet at etablere kastebaner og et klubhus.

KHSL har ventet længe på denne godkendelse, og på deres hjemmeside opfordrer de alle enkeltpersoner og foreninger, som har ytret ønske om at støtte projektet til at indsende et bidrag til finansiering og etablering. Lystfiskercentrer vil komme alle de mange lystfiskende Københavnere til gode, og der er derfor god grund til at støtte op om projektet på den ene eller den anden måde.

Det vurderes, at det nu ikke længere er sundhedsskadeligt, at spise fisk fra Københavns Havn. Derfor er det nu blevet tilladt at hjemtage havørred. Flere informationer om lystfiskercentret kan fås på khsl.dk, og skulle du have lyst til at støtte projektet finansielt, kan man indsætte et beløb på Reg: 3164 Konto: 286673 i Danske Bank.

I forlængelse af ovenstående er det værd at bemærke at ørreden tillige er blevet givet fri i Københavns Havn. På grund af radikalt forbedret vandkvalitet og kraftigt reducerede mængder af tungmetaller i fiskene, tillades det nu at hjemtage havørreder fra havnen.

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This