Niklas Albrechtsen med en fin fynsk havørred

Odense Kommune fik hele 16.000 nye tilflyttere d. 1. april. De 10 fynske kommuner i miljø og erhvervsprojektet Havørred Fyn udsatte 16.000 små havørreder i Odense Å til gavn for lokale lystfiskere og turister.

Odense er blevet 16.000 havørreder rigere, da de knap to år gamle fisk – såkaldte smolt – flyttede hjemmefra. Smoltene er allerede fuldblodsfynboer, da deres havørred-forældre kommer fra de fynske vandløb. Selve smolten er opdrættet hos Fyns Laksefisk.

Når smolten har nået deres nuværende, men lille størrelse, ændrer de sig. De kan nu tåle saltvand og vil ud i det store hav. Derfor udsættes de i fynske åer, hvorefter de selv svømmer til havs. Her vokser de sig store for så at vende hjem til netop den å de er udsat i for at gyde. Da vejer de nogle kilo og er stærke og kønsmodne. På den måde giver vi nu naturen en hjælpende hånd, udtaler Jan H. Kjeldsen, projektleder for Havørred Fyn.

Havørred Fyn er et miljø- og erhvervsprojekt, som ejes og drives af de 10 fynske kommuner i fællesskab. Sammen restaurerer man de vandløb, hvor havørrederne gyder, og man udsætter også havørreder for at ophjælpe den fynske bestand.

Havørreden er også en eftertragtet fisk for sportsfiskere, og hver år har vi på Fyn minimum 55.000 overnatninger foretaget af havørredfiskende turister. Gæsterne ofte kommer uden for den traditionelle højsæson om sommeren, så det er en vigtig turisme.

Det er dejligt, at vi har et rigt fiskeliv i Odense Å, som kommer både lokale fiskere og turisterne til gode. Samtidigt siger det noget om vores vandkvalitet, at havørrederne kan trives, og det kan alle glæde sig over. Jeg ser frem til at se fiskene svømme ud i åen, siger by- og kulturrådmand Jane Jegind (V).

Danmarks Tekniske Universitet er netop nu i gang med et stort forskningsprojekt på Fyn, hvor man undersøger kystfiskeriet og fangsterne. Forskningen bliver udført på Fyn, da netop Fyn er et populært sted for kystfiskeri, især efter havørred. På langt sigt er målet at få ny og mere viden om fiskebestandene, og derved kunne forbedre grundlaget for forvaltningen af fiskebestandene.

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This