30-04-2012 – I DET SENESTE NYHEDSBREV fra Danmarks Sportsfiskerforbund vil Fødevareminister Mette Gjerskov gå ind i en dialog om forvaltningen af fremtidens rekreative fiskeri.

Det komme til at ske på den måde, at der bliver nedsat et udvalg, som skal se på manglerne i det nuværende forvaltningsgrundlag.

Det bliver spændende at følge den proces – første møde i det nye udvalg sker i september.

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This