21.10.10 – I EFTERÅRET 2011 skal udsætningsplanen revideres for udvalgte vandsystemer. I praksis betyder det, at nogle foreninger ikke skal udsætte ørredyngel i foråret 2011. For disse foreninger får det den naturlige følge, at de skal indtage en mindre mængde ørredrogn til klækkeriet.

Hvert år undersøger DTU Aqua i samarbejde med lystfiskerforeninger ca. 1.000 lokaliteter i forskellige vandløb. Arbejdet bliver udført for at kunne lave en udsætningsplan for ørred. I dag foreligger der en udsætningsplan for stort set alle danske vandløb, som er egnede som levested for ørred.

Det år, hvor udsætningsplanen bliver fornyet, bliver der ikke udsat ørredyngel, da det netop er den naturligt producerede ørredyngel, som er særlig interessant. Forekomsten af naturlig ørredyngel er en indikator på, hvor godt ørredbestanden klarer sig, og det er ikke umiddelbart muligt at skelne mellem naturlig og udsat ørredyngel.

Umiddelbart efter at undersøgelsen er færdig, kan foreningerne udsætte ½-års-ørreder som erstatning for den mængde ørredyngel, der ikke bliver udsat det forår, hvor vandløbet bliver undersøgt.

Foreninger, der udsætter afkom fra opfiskede moderfisk, får tildelt en rognkvote, svarende til den mængde fisk, som de udsætter ifølge udsætningsplanen. Når planen bliver revideret, udsætter man som nævnt ikke ørredyngel. En mindre udsætningsmængde af yngel kan i nogle tilfælde betyde, at der er brug for mindre rogn.

Læs mere om de nye udsætningsplaner, og for hvilke vandløb disse er gældende, på www.fiskepleje.dk.

Kilde: www.fiskepleje.dk

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This