turbaad– En række nye regler om råstofindvinding i områder, hvor mange firmaer må indvinde, går i dag i høring, skriver naturstyrelsen.dk i en webnyhed.

Som noget nyt foreslås lofter over, hvor meget der må indvindes om året i 37 områder, hvor der i dag kun er en samlet begrænsning for, hvor meget sand og grus, der i alt må hentes på havbunden.

Af de 37 områder, hvor det foreslås, at der fastsættes et årligt loft, ligger tre af områderne i Øresund. Det drejer sig om områderne Lappegrund, Nivå Flak og Skovshoved.


Desuden foreslås en hjemmel i lovgivningen, så Naturstyrelsen kan pålægge indvindere oftere at rapportere, hvor meget de har hentet. Dermed får Naturstyrelsen mulighed for at føre en tæt kontrol, hvis der er risiko for at den tilladte mængde er ved at være opbrugt.

Det skal medvirke til, at råstofindvindingen kan ske bæredygtigt.

Høringssvar kan sendes til og med 17. februar til nst@nst.dk med henvisning til NST-700-00032

Se høringsmaterialet her

Læs hele nyheden her

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This