DTU AQUA har netop færdiggjort sine anbefalinger til ens regler for fiskeri i alle vestvendte danske laksevandløb – et regelsæt der skal op til høring idag d. 4. januar kl. 14. Med til høringen er formænd og repræsentanter for de forskellige foreninger og sammenslutninger, der administrerer fiskeriet ved lakseåerne.

Her får du et kort rids over anbefalingerne til det nye regelsæt, der er lavet med det primære formål at gavne laksebetandene – samtidigt med at lystfiskerne tilgodeses med muligheden for at dyrke et bæredigtigt fiskeri:

1) Fiskeriet i vandløbene starter tidligst den 16. april og ophører senest den 15. oktober. 2) Kvoten deles op i to; henholdsvis store laks (over 75 cm) og små laks (75 cm og mindre), og andelen af laks i de to grupper er som udgangspunkt hhv. 40 og 60 %.

3) Fiskeri med naturlig agn eller agn med duftstoffer er tilladt, men kun på cirkelkroge uden modhager og kun, når kvoten er åben, og når fiskeren endnu ikke har hjemtaget eller genudsat en laks.

4) Fiskeri med kun en krog på linen og kun modhageløse kroge er tilladt. (Både enkelt, dobbelt og trekroge er altså tilladt, red.) 5) Klip linen tæt ved krogen, hvis skånsom afkrogning ikke er muligt. 6) Medbring krogløsertang, krogfjerner og saks. 7) Løft på intet tidspunkt fisken fri af vandet. 8) Anvend tilstrækkeligt kraftigt grej, til at det kan håndtere store fisk, og undgå lang fight-tid. 9) Brug ikke gaf ved landing af fisk, der skal genudsættes.

– Mødet forventes afsluttet i aften, og det er muligt, at der kommer mindre justeringer i regelsættet, fortæller fiskeplejekonsulent Finn Sivebæk til Fisk & Fri. Hold dig orienteret på www.fiskogfri.dk de kommende dage.

Du vil kunne læse meget mere om det nye regelsæt – samt de øvrige anbefalinger og fremtidsvisioner for bæredygtigt fiskeri i næste nummer af Fisk & Fri, der udkommer 1. februar. Blandt biologernes visioner i forbindelse med et mere bæredygtigt spinnefiskeri hvor fisken skal genudsættes med størst mulig chance for at overleve, er blandt andet at fremme brugen af mere skånsomme metoder, som muliggør en hurtig afklipning af krogen samt afkrogning 100 % under vand – dvs brug af efterhængte kroge samt især gennemløbsmonteringer og release-takler, som du har kunnet læse en masse om i Fisk & Fri de seneste par år.

Et mere bæredygtigt fiskeri vil understøtte det store arbejde, der i øvrigt gøres for at genskabe bedre levesteder for fisk og for at ophjælpe bestandene gennem udsætning af laks og ørred. Den positive udvikling, laksebestandene er inde i, skal fortsætte, så man når de mål, der er fastsat i Naturstyrelsens (tidligere Skov- og Naturstyrelsen) ‘National forvaltningsplan for laks’ fra 2004 samt i EU’s Habitatdirektiv fra 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter.

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This