Så er der kommet laksekvoter for 2021 fra DTU Aqua, der har foretaget en biologisk vurdering af laksebetande og laksekvoter for otte vandløb: Storå, Skjern Å, Varde Å, Sneum Å, Kongeå, Ribe Å, Brede Å og Vidå. – I 2021 bliver der, i henhold til vandplanerne, fjernet opstemninger og genskabt egnede gyde- og opvækstområder i nogle af de otte vandløb. Derved får fisk, herunder laks, igen adgang til flere og større gyde- og opvækstområder især i de øvre dele af vandsystemerne. Sådan lyder fra DFTU Aqua på fiskepleje.dk. – Med henblik på at sikre tilstrækkeligt med gydefisk til disse genåbnede områder, bliver der rådgivet ud fra en prioritering og forsigtighedsvurdering, som fremmer den naturlige reproduktion, fortsætter udmeldingen. –  Det kan derfor forekomme, at rådgivningen om tildeling af laksekvote i et givent vandløb ikke indeholder en stigning i kvoten, selvom der måtte foreligge bestandsestimater, som kunne tilsige en større laksekvote. Der er iværksat et mærkningsprogram for udsatte laks i ovennævnte vandløb, som har til formål at dokumentere effekten af udsætninger, herunder at estimere de andele af lakseopgangen, der er baseret på hhv. udsætninger og naturligt producerede laks. Den biologiske rådgivning om tildelingen af laksekvoter for de vestjyske vandløb skal sikre, at de naturlige laksebestande fortsat udvikler sig gunstigt, samtidig med at lystfiskere får mulighed for at tage et begrænset antal laks med hjem.

Her kan du se laksekvoter og regler for fiskeri for de forskellige åer i 2021:

Du kan læse meget mere om laksekvoterne her.

 

Harald Nyborg

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This