På Skjernå Sammenslutningens hjemmeside er det offentliggjort, at Constantinsborg A/S har købt et stykke af Skjern Å i nærheden af Tarp Bro og Karstoft Å´s udløb:

– Formålet med opkøbet er, ifølge talsmand Lars Pedersen, at sikre et interessant og sammenhængende naturområder langs åen. Constantinborg arbejder i forvejen med vild natur og landbrug, hedder det på skjernaasam.dk. – Det betyder, at Sønder Felding Lystfiskerforening mister en del af deres fiskevand. Formanden for foreningen Henrik Jensen anerkender, at det er vilkårene, når der bliver handlet jord og er afklaret med situationen.

– Lars Pedersen oplyser til Skjernå Sammenslutningen, ”at det ikke er intensionen at opkøbe større dele af å-systemet og dermed hindre lystfiskeriet. Constantinborg vil gerne arbejde for, at lystfiskeriet i området får endnu bedre vilkår”.

– Skjern Å Sammenslutningen har afholdt et møde med Lars Pedersen og Anders Holch Povlsen, som er ejer af Constantinsborg A/S, fortsætter udmeldingen fra SÅS: – Her oplyser de, at de ønsker at indgå i samarbejdet med SÅS og bidrage til arbejdet med fiskebestandene i åen. Konkret har det har det udmøntet sig i et køb af 20.000 laks til udsætningen allerede i år. Derudover er der indgået aftale om, at se på mulighederne for etablering af gydebanker og forbedrede opvækstområder på det pågældende stykke i Skjern Å. Skjern Å Sammenslutningen ser frem til samarbejdet og forventer at dette samarbejde vil komme mange lystfiskere og naturinteresserede til gode, slutter SÅS deres udmelding.

På billedet ovenfor ses salige Kurt Malmbak-Kjeldsen ved bredden af Skjern Å ved Sønder Felding – et par år førs hans alt for tidlige død. Læs et portræt af Kurt – manden bag bogen “Havørred, havørred” – her.

Friluftsland

 

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This