Det er et velkendt fænomen inden for mange dyrearter, at jo længere nordpå man kommer i udbredelsesområdet, desto længere tid er de om at vokse til maksimalstørrelsen – samtidig med, at de bliver markant ældre.

Et nyt studie netop publiceret i Natures Scientific Reports viser, at den naturligt forekommende population af maller i Sverige er ekstremt langsomt voksende. Studiet – ”Exceptional logevity in northern peripheral populations of Wels catfish (Silurius glanis)”, hvor man har målt på over 1000 maller viser, at en svensk malle på 150 cm er 40 år gammel, mens den største fisk i studiet på 195 centimeter blev estimeret til at være 70 år gammel. Dette er markant ældre end andre aldersestimater fra individer i mere sydlige populationer under varmere himmelstrøg. Fiskenes proportioner er nogenlunde de samme som i Centraleuropa, hvilket ifølge forskerne indikerer, at det ikke er føden, men temperaturerne, der nedsætter væksthastigheden i Sverige.

Historisk er der vidnesbyrd om svenske maller på op til omkring tre meters længde fra Skånske Ivösjön for omkring 100 år siden, så man tør næste ikke tænke på hvor gamle svenske maller kan blive. Måske 100-150 år?

Mallen er ligeledes oprindeligt naturligt forekommende i Danmark, og foreningen Danske Mallefiskere har i en periode arbejdet foren re-introduktion af den store rovfisk i Danmark. Status på projektet er, at der er givet grønt lys til en forundersøgelse, for at myndighederne kan tage stilling til sagen, men at der pt mangler finansiering af pilotprojektet.

På billedet ses en svensk malle, danget af den svenske specimenfisker og vlogger – Mikael Sandström. Fisken var 42 kilo, 202 centimeter og dermed sikkert i omegnen af 80 år gammel!

Du kan læse mere om mallens oprindelige udbredelse i Danmark i artiklen her.

 

Jans Lystfiskershop

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This