En ny undersøgelse af catch & release på torsk, lavet af Keno Ferter fra Institute of Marine Research i Norge, viser, at når torsk fanges under dybder på 20 meter samt behandles ordenligt efter moderne C & R metoder, kan de relativt hurtigt komme sig efter fangsten. Studiet, som er en del af en phd afhandling, viser, at selvom der kan opstå lidt tryksyge hos torsken ved fangst på flere forskellige dybder, så er dødeligheden minimal.

Catch & release fiskeri efter torsk bliver mere og mere normalt, så det, at meget tyder på, at de faktisk overlever med en meget lav dødelighed er en god nyhed samt et fint incitament til fremover at gøre endnu mere for at perfektionere teknik og håndtering, så fiskene lider mindst mulig overlast ved at blive genudsat. I Norge genudsætter fisketurister mere end 60 % af deres fisk, hvilket for torskenes vedkommende er mere end en million fisk!

Undersøgelsen, viser – som de fleste andre C & R studier – udelukkende korttidseffekten af genudsætning. Yderligere studier, som belyser effekten af fiskeriet set i et lidt længere tidsperspektiv, kunne derfor være interessant.

Læs mere om undersøgelsen her.

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This