Billede 1. En hanlaks. Læg mærke til den kraftige kæbekrog og de stærke farver.27-08-2013 – SÅS har vedtaget at alle hunlaks fanget fra d. 1/9/2013 indtil slutningen af sæsonen, 15/10/2013, skal genudsættes. De som ikke overholder reglen vil blive udelukket fra fiskeriet i resten af sæsonen og hele sæson 2014.

Årsagen til denne beslutning er at der er brug for alle hunlaks. SÅS opfordrer derfor alle lystfiskere til allerede nu at genudsætte hunlaksene.

HVORDAN SES OM DET ER EN HUN- ELLER HANLAKS?

Hovedforskellen er at de fleste hanlaks har en kæbekrog i munden (se billede 1), mens kæbekrogen ikke er så kraftigt udviklet på hunlaksen (se billede 2). SØS anbefaler dig at læse dette Laksehæfte for yderligere informationer om forskellen.

Billede 2. En hunlaks. Hos hunnerne er kæbekrogen ikke så voldsomt udviklet og farverne er generelt mere afdæmpet. Husk, er du i tvivl om kønnet, så genudsæt laksen!

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This