KBF-UdsætningTirsdag d. 19. januar 2016 samledes en række foreningsrepræsentanter til møde i lokalerne hos Bjørnens Sportsfiskerforening på den gamle Roskilde Kro i Albertslund.

– Formålet med mødet var at igangsætte en projektgruppe, som skal åbne op for et samarbejde omkring forbedringer af grundlaget for vores fiskeri, fortæller Ishøj Sportsfiskerklubs formand Steen Lyngsø og fortsætter. – Vi dækker geografisk området fra Stevns i syd og ind til og med København i nord. Opgaveområderne besluttede vi faktisk på et tilsvarende møde tilbage i august 2014, men nu sætter vi for alvor i gang. Vores opgaveområder handler grundlæggende om at skabe forbedringer for det rekreative fiskeri til glæde for alle lokale lystfiskere. Vi dækker temmelig bredt, og foreløbig arbejder vi ud fra en 12 punkts opgaveliste, som er lagt ind på vores nye Facebookprofil, som hedder Køge Bugt Fiskepleje.

Køge Bugt Fiskepleje er som udgangspunkt et samarbejde mellem lyst- og sportsfiskerklubberne omkring Køge Bugt. Der er på nuværende tidspunkt over 3.000 medlemmer i de tilsluttede klubber.

Hvad der er ganske væsentligt er, at projektarbejdet er åbent for alle lystfiskere i området. Det er altså ikke kun åbent for foreningsfolk, men bestemt også for ikke-foreningsfolk. Alle lystfiskere i området får jo glæde af de forbedringer, som vi nu arbejder på at skabe, så der er god mening i, at alle kan være med i arbejdet på at forbedre det rekreative fiskeri.

Vi vil bl.a. arbejde på at øge udsætningerne, at få begrænset det omfattende og ødelæggende kystnære garnfiskeri, restaurere områdets vandløb for at styrke fiskebestanden, arbejde på at styrke områdets unikke aborrebestand i brakvandet, og vi vil også forsøge at få en regulering af den alt for store bestand af skarv. Vi vil også gøre en øget indsats for i større udstrækning at få de unge og børnene ind i vores hobby.

Køge Bugt Fiskepleje vil også arbejde på at styrke det almene samarbejde mellem områdets lyst- og sportsfiskerklubber f.eks. ved at arbejde sammen om ture og andre begivenheder.

Initiativet er kommet fra primært Ishøj Sportsfiskerklub, Køge Sportsfiskerforening og Bjørnens Sportsfiskerforening i Albertslund. Vi har allerede opbakning fra Stevns Lystfisker Forening, Solrød Sportsfisker Klub Regnbuen 1979, Greve Sportsfiskerforening, Vallensbæk Lystfiskerforening, Albertslund Sportsfiskerklub, Hvidovre Sports og Lystfisker Forening og Sjællands Småbådsfiskeklub, og der er flere andre foreninger og individuelle lystfiskere, som også har meldt deres interesse.

Så vi er i gang, og nu gælder det om at få så mange som vel muligt engageret i vores Køge Bugt Fiskepleje projekt, så læs mere om det på Facebook, slutter Steen Lyngsø.

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This