Den sortmundede kutling spreder sig med stor hast i de indre danske farvande. Foto: Henrik Carl.4.11.10 – DEN INVASIVE FISK, sortmundet kutling, der oprindeligt stammer fra Sortehavs-området, spreder sig nu med stor hast i de indre danske farvande. Biolog og fiskespecialist Henrik Carl fra Statens Naturhistoriske Museum ser med stor bekymring på kutlingens fremmarch. Den ubudne gæst kan nu tælles i mange tusinder, og har i år haft negative konsekvenser for rejefiskeriet og kan på sigt måske fortrænge andre småfisk på kysterne.

Den første sortmundende kutling blev fanget ved Bornholm i 2008, og siden da har fisken, der stammer fra Sortehavs-området, spredt sig eksplosivt i de indre danske farvande. I foråret blev der fanget hundredvis ved Sydlolland og fra Bornholm er der blevet meldt om jævnlige fangster i løbet af sommeren. Værst står det til ved Guldborgsund, hvor arten er en af de mest talrige fisk på lavt vandt og nu fanges i tonsvis. Mindre forekomster er desuden rapporteret i andre dele af vore farvande, og sidst i oktober blev kutlingen, der også kan leve i ferskvand, fundet i Sørup Å på Falster.

Ved Guldborgsund fanges den sortmundede kutling i tonsvis. Foto: Henrik Carl.– Selvom vi endnu ikke præcis ved, hvilke konsekvenser den sortmundede kutling kommer til at få for vores natur, så er det givet, at en så talrig art vil få en økologisk betydning, fortæller Henrik Carl. – Vi frygter, at den udkonkurrerer andre småfisk og skader rejebestanden, og hvis den for alvor spreder sig i åerne kan den muligvis også gøre skade på f.eks. ørredbestandende, fortstætter Henrik Carl. Fiskeatlasset følger udviklingen nøje, og er i øjeblikket i fuld gang med at indsamle sortmundede kutlinger for at undersøge artens fødebiologi. – For selvom man næppe kan gøre noget for at bremse artens fremmarch i Danmark, er det alligevel vigtigt at undersøge, hvilke konsekvenser fisken har, fortæller Henrik Carl.

Læs mere om den sortmundede kutling på www.fiskeatlas.dk. Her kan du også indrapportere om fangster af sortmundet kutling.

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This