moleole

Kulturhuset i Helsinge dannede mandag eftermiddag rammen for det udviklingsarbejde omkring mole- og havnefiskeriet, som Fishing Zealand har igangsat med støtte og opbakning fra Danmarks Sportsfiskerforbund. Eftermiddagens program var tilrettelagt som en såkaldt workshop, hvor der skulle sættes fokus på de lokale potentialer og ikke mindst udfordringer i havnene hos Fishing Zealands samarbejdskommuner.

Inden arbejdet med selve workshoppen, bød Gordon P. Henriksen fra Fishing Zealand velkommen og inspirerede deltagerne med hans mange oplevelser fra havnefiskeriet i både ind- og udland, der tydeligt understregede, at det virkelig ér muligt at skabe et fundament for attraktive havneoplevelser gennem koordinerede indsatser.

Kaare Manniche Ebert fra Danmarks Sportsfiskerforbund kunne efterfølgende berette om, hvordan forbundets Task Force sideløbende arbejder på landsdækkende plan med at skabe bedre adgang til molefiskeriet.

Den åbne invitation om at bidrage under dagens workshop havde bl.a. tiltrukket repræsentanter fra kommunerne, lystfiskerforeninger, guider, turistbranchen og ikke mindst havnepersonale. Således var det en forsamling, der tværfaligt kunne repræsentere de lokale indsigter og faglige betragtninger, der netop er forudsætningerne for at kunne samarbejde målrettet mod at skabe initiativer, der ikke blot tager hensyn til eventuelle interessemodsætninger, men også er med til at stimulere synergieffekter.

Workshoppens deltagere fik under eftermiddagen taget godt hul på arbejdet med de detaljerede beskrivelser af de enkelte havne. Beskrivelserne skal så sidenhen fungere som afsæt, for de anbefalinger, der både kan bruges lokalt af kommunerne og havnene, men også vil blive overbragt til Fødevare- og miljøministeren, som en del af arbejdet med en samlet strategi for lystfiskeri i Danmark i den samlede rapport, som Fishing Zealand udarbejder i samarbejde med Danmarks Sportsfiskerforbund.

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This