Åens havørred – spin omhandler som titlen antyder åfiskeri efter havørred med agn som spinnere, blink og woblere. Den er 55 minutter lang og udkommer i midten af november. 02.11.09 – ÅENS HAVØRRED – SPIN er nyeste film fra Niels Vestergaard, der som de fleste er bekendt med er manden bag de enormt populære DVD’er Havørredens Hemmeligheder I og II. Omdrejningspunktet i den nye DVD er endnu en gang havørreden, men denne gang er fokus på åfiskeri med spinner, blink og wobler.

Filmen følger biologen Thomas Mosgaard, og der knyttes fra start an til hans indgående kendskab til havørredens adfærd og valg af standpladser. Vi følger Thomas Mosgaards færd ved en række mindre jyske åer, og løbende indvies man i fisketekniske og – taktiske hensyn og overvejelser.

De enkelte kapitler omhandler henholdsvis nedstrøms fiskeri, opstrøms fiskeri, morgenfiskeri, aften- og natfiskeri og fiskeri i større åer – og i alt er der 55 minutters åfiskeri at se frem til.

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This