– Torsk fra forskellige bestande kan have forskellige fødepræferencer, selvom fiskene lever side om side i samme område. Sådan lyder det fra DTU Aqua i deres seneste nyhed på fiskepleje.dk – Torsken betegnes ofte som opportunist med appetit på de fleste fødeemner, men resultaterne fra et forskningsprojekt om torskens adfærd og valg af føde viser nu en anden side af den højt værdsatte rovfisk, fortsætter de. – Torsken kan inddeles i en række underbestande, der hver især gyder i relativt afgrænsede områder, pointeres det. Uden for gydesæsonen kan torskene fra de enkelte underbestande leve langt fra gydeområderne. Når fisk fra flere bestande lever i det samme område, er det relevant at forstå, om de har samme roller i de lokale økosystemer. Har de ikke det, vil de både påvirke systemet på forskellige vis, men deres egen underbestand vil også selv blive påvirket forskelligt, hvis f.eks. sammensætningen af bytteemner ændrer sig.

Torsk fra forskellige bestande påvirker økosystemet forskelligt

Studierne, der er foretaget i Norge er blevet til som et samarbejde mellem DTU Aqua, Aarhus Universitet og Havforskningsinstituttet i Norge. – Undersøgelsen viser, at torsks fødesøgningsadfærd kan være forskellig og muligvis i nogen grad nedarvet afhængig af, hvilken bestand de kommer fra, lyder det fra forskerne. – Dermed kan torsk fra forskellige bestande have forskellig indflydelse på f.eks. bundfaunaen i et område. Samtidig kan fiskene muligvis blive ramt forskelligt af ændringer i miljøet, f.eks. iltsvind ved bunden eller ændringer i sammensætningen af byttedyr i de områder, hvor de søger føde. Dette er væsentligt i et område som de danske farvande, hvor torsk fra flere forskellige oprindelsesområder lever de samme steder, og hvor bundfaunaen påvirkes kraftigt af f.eks. råstofindvinding, klapning (dumpning af sand, mudder o.l.), bundtrawling og iltsvind.

Du kan læse meget mere om den interessante undersøgelse her.

 

Hvidovre Sport

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This