Søens nye forpagter Simon    med en af søens stør.

Søens nye forpagter Simon med en af søens stør.

Simon Nielsen har fra d. 19. februar 2017 overtaget forpagtningen af Iglekær Put & Take på Lolland. Simon fortæller, at han ser forpagtningen af søen som en drøm der går i opfyldelse. Iglekær P & T er ikke ukendt for Simon idet, han under den tidligere forpagter har været tilknyttet søen som fiskeguide.

Simon fortæller, at han vil fortsætte det gode arbejde som der gennem de sidste par år er blevet lagt i søen. Der vil blive afholdt forskellige arrangementer og konkurrencer i søen, hvor der vil være fokus på arrangementer for børn og unge.

Når det kommer til søens fisk vil der regelmæssigt blive udsat regnbue- og guldørreder. Udsætningerne vil kunne følges på Facebook samt søens hjemmeside. Simon fortæller, at der på sigt vil blive udsat flere og større stør samt karper.

Simon håber på, at der vil kunne blive bygget endnu et shelter, således søen bliver mere attraktiv for overnattende gæster. Som endnu et led i at gøre søen mere attraktiv for de besøgende arbejdes der også på etableringen at toiletfaciliteter.

Søen åbner for fiskeri mandag d. 20. februar. I kan læse mere om regler og priser på søens hjemmeside som er http://www.iglekær.dk

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This