SÅDAN SNØRER DU DE FLADE  Fiskeriet efter de flade fra båd starter for alvor den 1. maj, hvor bl.a. hunskrubber og -rødspætter ikke er fredet mere. Her får du i en artikelserie på to dele fladfiskeeksperten Jonas Stavskis bud på, hvordan du let kommer i gang med det sjove fladfiskeri.

Bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 1591 om fredningstider for fisk og krebsdyr i saltvand, er i 2016 blevet revurderet af biologerne fra DTU-Aqua.

Med virkning fra 1. januar 2017 er fredningstiderne for hunrødspætter, hunskrubber, brisling og ålekvabber hermed blevet ophævet, og der er udsendt en ny bekendtgørelse med nr. 1473 om fredningstider for fisk og krebsdyr i saltvand.

Samtidig, også med virkning fra 1. januar 2017, er der udsendt en ”Vejledning til landingspligten for demersalt fiskeri i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat”, hvori det fremgår, at der er fastsat nye mindstemål for jomfruhummers halelængde og rygskjoldslængde.

Som følge af ovenstående, har NaturErhvervstyrelsen opdateret de berørte foldere i serien: Information om særlige regler for fiskeri.

Klik her for at hente folderen.

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This