Lystfiskere har i løbet af de seneste måneder fanget mere end 20 sølvlaks ved Djursland og Horsens Fjord. Sølvlaksen er en lakseart fra Stillehavet, der ikke tidligere er fundet i naturen herhjemme. Forskere fra Statens Naturhistoriske Museum, Københavns Universitet, der har artsbestemt fiskene, vil nu forsøge at finde ud af, hvor laksene stammer fra, og de beder befolkningen hjælpe med at kortlægge omfanget af udbredelsen. 

”Rapporter om underligt udseende ørreder eller laks fra flere steder i Østjylland har floreret på internettet gennem de seneste måneder. Vi har derfor hentet nogle af fiskene hos de lystfiskere, der har fanget dem. Grundige undersøgelser har nu bekræftet vores formodning om, at der var tale om sølvlaks”, fortæller Henrik Carl, der leder det såkaldte Fiskeatlas-projekt på Statens Naturhistoriske Museum.

Der kan være mange flere

”Problemerne med at skelne sølvlaksene fra vore hjemmehørende laks og ørreder samt pukkellaksen – en anden stillehavslaks, der i år er fundet i usædvanligt stort antal herhjemme – betyder, at mange fangster kan være overset, og vi vil gerne have folk til at kigge deres fiskefotos efter for afvigende laksefisk og indrette til Fiskeatlasset”, fortsætter Peter Rask Møller, fiskekurator på Statens Naturhistoriske Museum. ”Vi måtte selv gå grundigt til værks med røntgenfotos og tællinger af skæl og finnestråler for at blive sikre på artsbestemmelsen. Sølvlaksen kendes bl.a. på de få pletter øverst i halefinnen, de relativt store skæl og de lyse gummer i en ellers mørk mund”, siger Peter Rask Møller.

Sandsynligvis undslupne dambrugsfisk

”Vi ved, at sølvlaks opdrættes på dambrug flere steder i Europa, og det er nærliggende at tro, at laksene er undsluppet fra et af disse. Der er taget DNA-prøver af flere af de østjyske laks, og de kan måske hjælpe med at opklare mysteriet, siger Henrik Carl. ”Sølvlaks dør som alle stillehavslaks efter gydningen, så det formodes, at laksene snart er væk fra vore farvande igen. Så vidt vides har alle de fangne fisk været hunner, hvilket man ofte ser hos dambrugsfisk, så indtil videre er der ikke grund til at tro, at sølvlaksene kommer til at yngle i vore vandløb, fortæller Henrik Carl.

En fantastisk sportsfisk

I Nordamerika er sølvlaksen en meget eftertragtet sportsfisk, og også de danske lystfiskere har været glade for at stifte bekendtskab med de fremmede laks. ”Sølvlaksen er en fortræffelig fighter, og at kunne få lov til at opleve kystfiskeri efter disse er en gave”. fortæller sportsfiskeren Nicklas Engelbrecht, der har stået for indberetninger og levering af flere af de fisk, der er blevet analyseret.

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This