Foto: Henrik Carl FISKER KAJ PEDERSEN fra Hasle på Bornholm fangede i september en usædvanligt stor kutling ud for Bornholms østkyst. Hele 19,5 cm målte den og da kutlinger i danske farvande ifølge fagkundskaben ikke bliver over 18 cm, blev fisken sendt til Statens Naturhistoriske Museum/Zoologisk Museum ved Københavns Universitet. Her kunne forskerne afgøre at der er tale om en såkaldt sortmundet kutling Neogobius melanostomus. Det er en art, der ikke hører naturligt hjemme i danske farvande, men som siden 1990’erne har spredt sig fra sit oprindelige område i Sortehavet til Østersøen og andre brakvandsområder. Man mener, at den spredes med skibenes ballastvand. Særligt i Gdañsk-bugten er den blevet talrig, og det frygtes, at den kan ende med at blive en konkurrent til torsken og ændre den økologiske balance i Østersøen. Andre forskere peger på, at den kan blive et vigtigt fødeemne for rovfisk som torsk og aborre.

Det er første gang, at arten er fanget i de danske dele af Østersøen. Fiskespecialist Peter Rask Møller fra Zoologisk Museum udtaler: Det bliver interessant at se, om den vil sprede sig til resten af landet. Det er faktisk meget sandsynligt, at den allerede er her.

Den sortmundede kutling ligner sortkutlingen, der er helt almindelig herhjemme, men kan kendes på den m¸rke plet bagerst i forreste rygfinne, samt på den store størrelse (max. 25 cm). Sortkutlingen har en sort plet forrest i forreste rygfinne, og bliver max 18 cm. Desuden har den 17 finnestråler i bagerste rygfinne hvor sortkutlingen har 13-14.

Foto: Geert Brovad Zoologisk Museum er sammen med DTU Aqua og Krog Consult i gang med et stort fiskeatlas-projekt, der kortlægger den danske fiskefauna: fra 2006-2008 med fokus på ferskvandsfisk og fra 2009-2013 med fokus på saltvandsfisk. Projektet er finansieret af Aage V. Jensens Fonde. Se mere på www.fiskeatlas.dk

Atlasset bliver et vigtigt redskab i fremtidige studier af effekterne af eventuelle klima¿ndringer og analyser af mulige problemer med fremmede arter som fx sortmundet kutling. Zoologisk Museum opfordrer derfor alle, der har mistanke om at de har fanget sortmundede kutlinger eller andre sjældne fisk, til at indsende fangstrapporter og observationer til fiskeatlasset: telefon 35 32 11 24 eller e-mail hcarl@snm.ku.dk. Alle fiskearter har interesse.

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This