Vil stenkysterne og de gode havørred revirer langs fx Heather Hill snart sande til? 13 MILIONER KR. vil Gribskov kommune poste ud til strandfodring på Nordkysten. Man vil pumpe enorme mængder af sand ind på stranden ved Tisvilde. Herfra kan sandet så få lov til at vandre mod øst, for at give bedre badestrande. Sandet vil man pumpe op fra Grønne Revle ved Isefjordens munding. Grønne Revle er kendt som et frodigt område og med massere af føde- og opvækstmuligheder for mange fiskearter.

Sandet vil med tiden vandre mod øst og begrave en masse spændende fiskepladser. Og når sandet er borte, pumper man bare mere sand op og pumper ud over området ved Tisvilde.

Her i disse "miljø-tider" er spørgsmålet, hvor meget CO2 udslip sådan strandfodringen giver? Sandet pumpes op af en diesel-ædende sandsuger.

Undersøgelser der er foretaget ved strandfodringer på den jyske vestkyst, har påvist en reduceret mængde af fladfisk på områder med strandfodring, bortset fra den allerførste periode. I denne første periode, blev fladfisk tiltrukket af den store mængde af døde børsteorme og andet fra oppumpningen.

Men så det da godt at de badende kan få sand mellem tæerne, i løbet af et par sommermåneder – Men en strandfodring er lidt som at tisse i bukserne – virkningen er ganske kort. Sandet forsvinder jo igen og igen mod øst. Om det er tanken om genbrug ved jeg ikke, men kommunen har allerede planer om, at hente sandet igen. Længst mod øst ved Munkerup, er det planen at pumpe sandet op – formentlig det samme sand, man tidligere pumpede ud ved Tisvilde.

Selvfølgelig er det ikke godt at havet æder kysten. Men sådan er naturen.

Man kunne spørge, om havet æder mere af kysten nu, end tidligere. Hvis svaret er Ja, hvorfor så det?

Jeg tænker på, om ikke udryddelsen af de mange kystnære stenrev, kan være årsag til at bølgerne får frit spil helt inde på stranden? Det er vist almindelig kendt at stenfiskere hæmningsløst har plyndret de danske kyster for rigtig mange sten – naturens egne bølgebrydere.

Man kunne spørge, om det ikke på tide at føre stenrevene tilbage på plads ved kysterne?

Jim Pedersen, Gilleleje

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This