Hvert år bliver tonsvis af fisk dumpet i havet og svømmer en meget uvis fremtid i møde. Voldsomme mængder af de dumpede fisk dør som resultat af hårdhændet behandling, og dette vil Nordisk Råd nu lægger pres på EU for at få standset. NORDISK RÅD opfordrer på det kraftigste EU-kommissionen til at forbyde dumpning af fisk og sikre at fremtidens fiskeripolitik bliver såvel økologisk, økonomisk som social bæredygtig. Sådan lyder det i den seneste pressemeddelelse fra Nordisk Råd, der holder et skarpt øje med udviklingen indenfor fiskeindustrien generelt.

– Europæiske fiskere smider hvert år enorme mængder fanget fisk tilbage i havet, og ofte overlever den uønskede fangst ikke den hårde behandling. Udsmidningen er forkastelig både ud fra en etisk og en miljø- og bestandsmæssig betragtning, fortsætter Nordisk Råd. – Derfor opfordrer Nordisk Råd i sin udtalelse til revisionen af EU’s fiskeripolitik på det kraftigste EU-kommissionen til at basere den fremtidige fangstregulering på andre principper end de nuværende. – Nordisk Råd ønsker, at initiativer til at beskytte arter og levesteder fremskyndes, og at fangsten bliver fastlagt på et niveau og på en måde, der kan medvirke til at genopbygge de overfiskede europæiske bestande.

– Norden har mange gode bud på, hvordan problemerne med EU’s nuværende fiskeripolitik kan løses. Det drejer sig, udover et forbud mod dumpning, blandt andet om fastsættelse af et vist antal fiskedage pr. båd, fangstkvoter, mindstemål for fangst, samt tidvis lukning af fiskeriet i særlige områder, der har stor betydning for fiskeyngel.

– Nordisk Råds Miljø- og Naturresurseudvalg og Nordisk Ministerråd arrangerer den 27. januar 2010 et miniseminar i anledning af revisionen af EU’s fælles fiskeripolitik.

-Nordisk Råd opfordrer på det kraftigste EU-kommissionen til at forbyde dumpning af fisk og sikre at fremtidens fiskeripolitik bliver såvel økologisk, økonomisk som social bæredygtig, slutter man fra Nordisk Råds side.

Se eventuelt flere nyheder fra Nordisk Råd på www.norden.org

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This