Projekter, som øger mulighederne for at komme ud i det fri, og som motiverer flere til et aktivt natur- og friluftsliv vil i de kommende tre år få et særligt fokus ved Nordea-fondens uddelinger. Sådan lyder det i dag i en pressemeddelelse fra Nordeafonden.

Hvis der er noget, som kan motivere flere til at aktivt friluftsliv, så må det det da være flere fisk i vores vande! Her fra Fisk & Fri kan vi derfor blot opfordre alle danske lystfiskere – private som foreninger – til at søge denne fond – og oplagt med penge til fiskeudsætninger.

– I dag offentliggør Nordea-fonden sin uddelingsstrategi for 2022 til 2024 og hér får frisk luft og vind i håret en særlig plads, fortsætter udmeldingen: Fondens opdaterede strategi hviler fortsat på missionen om at støtte gode liv indenfor sundhed, motion, natur og kultur. De kommende tre år er der valgt fire fokusområder, hvoraf ‘Ud i det fri’ er det ene. De øvrige tre områder er ‘Børn og unge godt på vej’, ‘Lyst til at deltage’ og ‘Liv i det lokale’. Den samlende præmis for uddelingerne er, at de skal ramme aktuelle behov, afspejle samfundsudviklingen og favne bredt. Om baggrunden for valget af fokusområderne, siger fondens direktør Henrik Lehmann Andersen: “Vi har en klar efterspørgselsdreven tilgang i vores virke. Vi lytter til, hvad der rører sig på samfundets demokratiske og folkelige dagsordener, og så har vi løbende spurgt ansøgere, støttemodtagere og interessenter om hvor, de mener, at fondens uddelinger bedst kan være til gavn for landets borgere.”

– Fonden vil fortsat understøtte brede, kendte samfundsdagsordener med 550 mio. kr. årligt. Nyt er, at Nordea-fonden i tråd med tiden vil bidrage til ansøgernes metodiske arbejde med bæredygtighed. Fremover skal alle ansøgere forholde sig konkret og særskilt til, hvordan deres projekt bidrager til øget bæredygtighed og mindre klimapåvirkning.

Du kan kontakte Nordea-fonden for yderligere oplysninger via kommunikationschef Tine Wickers, 28 40 84 80.

 

Friluftsland

 

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This