Via appen Fangstjournalen indsamler DTU Aqua datamateriale om lystfiskernes fangster – betalt af fisketegnsmidlerne. Nu har forskerne netop publiceret viden om, hvor lang tid der er brugt på at fange åhavørred de seneste par år.

– Fangstjournalens tal peger på, at der er blevet lidt kortere mellem havørrederne de seneste par år, lyder det på fiskepleje.dk. – I 2020 og 2019 brugte I lystfiskere i gennemsnit ca. 5 timer på at fange en havørred, mens det i de tre foregående år (2016-2018) krævede mere tålmodighed at overliste en havørred, nemlig 7-8 timer. Tallene er baseret på i alt ca. 5.400 fisketure indrapporteret af 650 forskellige brugere af Fangstjournalen. Der er indrapporteret ca. 2.500 havørreder fra i alt 16.450 fisketimer i ca. 100 forskellige vandløb. Analysen fortæller også, at ca. 60% af fisketurene i de fem år blev indrapporteret som nulture, slutter de.

Fordelen ved, at lystfiskerne indberetter deres fangster er, at det kan bruges til at monitere bestandsudviklingen, hvilket er nyttigt for at vide, hvordan eksempelvis forskellige miljøfaktorer påvirker fiskeriet negativt eller positivt.

Læs mere om Fangstjournalen her.

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This