tange1I følgende pressemeddelelse skriver foreningen ”Foreningen til nedlæggelse af Tange sø” om Danmarks største naturgenopretningssag i det 21. århundrede.

I 2014 vil vi formentlig se det største ”søslag” blive udkæmpet siden Slaget på Reden i 1801. Her skal Folketinget tage stilling til om den kunstige Tange Sø skal blive liggende, eller om vi skal lægge Gudenåen tilbage til dens oprindelige løb fra før 1921, hvor man opførte Tangeværket, og dermed skabte grundlaget for det største miljø- og naturmareridt vi har set i Danmark


Foreningen til nedlæggelse af Tange Sø er blevet stiftet med det formål at rebe sejlene for at få Folketingets politikere til at træffe den eneste rigtige og rationelle afgørelse i denne sag: at vi nu endelig efter 90 års mareridt får lagt Gudenåen tilbage til sit gamle leje.
tange2

Der er den 8. januar 2014 valgt en bestyrelse for foreningen bestående af Georg Lauritzen, John Eistrøm, Erling Degn, Torben Ludvigsen og Lars Vedsø (formand), som vil arbejde aktivt for at denne beslutning bliver truffet.

Det er der flere gode grunde til at gøre. For det første er Tange Sø en forurenet sø, hvor store mængder af fosfor og kvælstof hvert år skaber en økologisk ubalance i Gudenåsystemet. For det andet er Tange Sø ikke ud fra normale æstetiske kriterier en sø med specifikke kvaliteter. Der hvor Tange Sø i dag ligger, lå førhen måske Danmarks mest unikke naturområde, der bl.a. skyldes et fald på 10 meter mellem søens ender. Her lå før 1921 Gudenålaksens vigtigste gydepladser. For det tredje vil en tilbagelægning af Gudenåen medføre en økonomisk opblomstring i et udkantsområde, der har hårdt brug for en positiv økonomisk udvikling.

Laksefiskeri, øko-turisme, generering af know-how, stigende ejendomspriser er blot nogle af de positive økonomiske faktorer en nedlæggelse af Tange sø ville medføre lokalt og regionalt. For det fjerde ville en nedlæggelse af Tange Sø medføre en langt bedre økonomisk løsning end de alternativer, der indtil videre er skitseret for søens fremtid, og for det femte vil kun en fjernelse af Tange sø være i overensstemmelse med de EU målsætninger og direktiver der eksisterer. Der er således simpelthen ikke saglige, rationelle argumenter for, at vi fortsat skal have Tange Sø liggende som en skamplet i det danske landskab. Med de værdier, der vil være gældende i fremtidens samfund er det for alvor på tide at få gjort op med de ødelæggende spor Gudenåcentralen og Tangeværket i 90 år har sat i det danske landskab. Tværtimod tror vi på, at med de politiske værdier og målsætninger folketingets partier har formuleret, vil fornuften også sejre til sidst, og vi nu endelig får sat Gudenåen fri.

For mere information er du velkommen til at henvende dig til Lars Vedsø på mobil: 21 80 64 81 eller via email: info@s-e-s.dk. Foreningens hjemmeside giver yderligere information på: www.s-e-s.dk eller Foreningens Facebook side

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This