01.06.10 – VED NØRHOLM fortsætter nedbrydningen af det gamle Ansager Stemmeværk, der hidtil – og siden 1945 – har spærret for opgangen af vandrende fisk. Det fortæller den lokale fiskeekspert Adolf Sørensen.

Arbejdet er nu ved at være færdigt, alle slyngerne er lavet, og jorden der er gravet op flyttes nu til oplagspladserne, så den kan bruges til at opfylde Ansager Kanal med, når vandet igen lukkes igennem ja nu en helt nysvunget å.

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This