– Genopretningen af Holme Å er netop begyndt. Sådan lyder det fra Varde Kommune, hvor et historisk stort naturprojekt skal styrke levebetingelserne for truede dyrearter og give et fantastisk fiskevand på en 40 kilometer lang strækning.

Holme Å er en 12 kilometer lang å, som siden 1921 har været reduceret til en bredde på mindre end én meter. – Projektet skal genskabe åens oprindelige bredde på fem meter tilbage ved at tilbageføre vandet fra en kunstig skabt kanal, fortsætter pressemeddelsen. – En ændring, som vil styrke biodiversiteten og levebetingelserne for truede dyrearter i og omkring åen. Særligt laksebestanden vil nyde godt af genopretningen. Tidligere var der laksebestande i ni større vandløb i Danmark, men i dag er Varde Å ét af kun fire vandløb, hvor den oprindelige danske laks er reddet som lokalt tilpasset art. En fuld tilbageførsel af vandet til Holme Å, der løber ud i Varde Å, vil skabe optimale forhold for laksefisk og andre vandrende fiskearter på en i alt 40 kilometer lang strækning. Projektet indebærer også en genopretning af engene langs med åen. Der er i samarbejde med lodsejerne lavet en plejeplan, og der skal fremadrettet ske naturpleje for at sikre en udvikling af eng med et stort naturindhold. Genopretningen af Holme Å forventes at være gennemført i 2023.

Hvidovre Sport Black Friday

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This