alleI lørdags blev Sjællands første Nationalpark indviet og Gordon P. Henriksen var med til ceremonien og benyttede lejligheden til at stille Lejre borgmester, Mette Touborg samt miljøminister Kirsten Brosbøl et par spørgsmål om hvilken betydning Nationalpark Skjoldungernes Land evt. ville betyde for lystfiskeriet i området.

Miljøministeren svarede bl.a. at “det et er et langt, sejt træk at skabe bedre forhold for vores fiskebestande, og derfor har vi også gjort en stor indsats for at sikre bedre vandløb ved at fjerne spærringer og lave bedre rensning af spildevandet. Derudover arbejder vi hele tiden på at nedbringe udledningen af fosfor og kvælstof fra landbruget til vores søer og fjorde, og det vil også være med til at skabe mere gunstige forhold for livet i vandet.

Du kan læse mere om Nationalparken og se mere fra de to interviews på Fishing Zealands hjemmeside her.

Skjoldungernes Land – Den nye nationalpark ved Roskilde Fjord

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This