Ole Termøhlen Madsen med favnen fuld af 11,3 kilo fluefanget Skjern Å-havørred. 31.05.10 – ONSDAG den 26. maj 2010 bestemte Ole Termøhlen Madsen sig for at tage en aftentur til Skjern Å, og det skulle vise sig at være en helt utroligt god idé.

Ole tog af sted til åen efter arbejde, og han besluttede sig for at køre til Campingstykket, hvor én af hans kammerater havde fået en flot laks dagen forinden. En ældre spinnefisker passerede og i samme øjeblik fik Ole et voldsomt hug, som blev afløst af en fight med en fisk, der med sine mærkbare tyngde holdte sig roligt ved bunden.

Ole måtte lægge maksimalt pres på fluegrejerne for at få fisken bragt ind til brinken, men denne manøvre lykkedes, og med lidt hjælp fra tililende Stefan Meldgaard blev fisken landet. En sølvglinsende havørred lå nu i græsset, og først her gik det op for Ole, hvor stor en fisk han egentlig havde fanget. Hele 94cm lang var fisken, og med en kampvægt på 11,3 kilo er den blandt de største fluefangede havørreder nogensinde landet herhjemme.

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This