Deltagerne var tilfredse med fangsten under årets elfiskeri. Her er turen kommet til en af de større fisk. DER BLIVER EL-FISKET på livet løs i øjeblikket rundt om i hele landet. I de fleste åer er man dog næsten færdige med at finde de han- og hunfisk, som skal bidrage til årets avl af udsætningsfisk. I Esrum å har El-fiskeriet de forrige weekender givet for få hun-fisk, så der var også gang i el-fiskeriet på selve strygedagen i søndags.

Elfiskeriet startede lige opstrøms for landevejsbroen midt i Esrum By. Derfra fortsatte man op til Møllegården godt 400 meter hen af åen. På dette korte stræk fik man lidt over 40 ørreder.

Generelt er der rigtig mange ørreder i åen. Alle gydepladser var der gang i. Dersværre er der meget sand, som strømmer ned gennem åen, og det fine sand kvæler de fleste æg fra den narturlige gydning. Så åen er langt fra selvreproducerende endnu. Der blev fanget ørreder op til 7-8 kilo

Der var stor interresse da fiskene kom på land og skulle stryges, især de mindste fiks sig en oplevelse.

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This