Ja – du læste rigtigt. Der har i flere måneder gået rygter om sporadiske fangster af makreller i Øresund vinteren over. Blandt andet har Jesper Fohrmann fået fisk allerede i januar. Men – noget tyder på, at der visse steder nu er makreller i lidt større mængder, hvis man finder fiskene.

Således stødte ”Halsingborgbåtarna” – som er de turbåde, der sejler fra Helsingborg, på godt med makrel i weekenden: – Lørdag bød på to dejlige fisketure med to forskellige resultater, skriver de på deres facebook. – Morgenen bød på dejligt fiskeri med masser af sild og makrel blandet med nogle torsk. I løbet af eftermiddagen var der også sild og makrel, men ikke i helt de samme mængder.

– Der har altid været makrel, som blev tilbage og overvintrede, når de større mængder af makrel trak ud af de indre farvande om efteråret, siger Henrik Carl fra Statens Naturhistoriske Museum. – Noget tyder dog på, at mængden af overvintrende fisk bliver større og større i takt med at makrellerne bliver flere og flere. I 1800 tallet kom de store træk af makreller ind meget tidligere i foråret, så i virkeligheden er det vi ser nu måske blot en tilbagevenden til mere naturlige forhold, som det var i det gode gamle dage.

Har du også stødt på større makrelstimer i Øresund, så send os din beretning og et foto til jb@fiskogfri.dk eller telefon 30 70 02 36.

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This