skjern– Ny analyse viser, at laksefiskeriet i Skjern Å skaber lokaløkonomisk omsætning på 14,6 mio. kr. om året og en årlig lokal værditilvækst på 6,8 mio. Kr, skriver NaturErhvervstyrelsen i et nyhedsbrev.

Skjern Å blev genslynget i starten af 2002, og efterfølgende er der bl.a. fjernet spærringer og etableret gydebanker for at forbedre forholdet for laksene. Det har betydet, at laksebestanden er øget betragteligt til ca. 4.000 gydelaks pr. år fra 1.000 i 2004. Der er sideløbende udviklet et omfattende laksefiskeri, og godt 3.700 lystfiskere har i 2014 kastet snøren i åen i håbet om at få en laks på krogen.


Den nye analyse, som er lavet for NaturErhvervstyrelsen og § 7-udvalget af COWI, KORA og DTU Aqua, viser også, at der er en direkte sammenhæng mellem antallet af laks i Skjern Å og den lokaløkonomiske værdi. Det vil sige, at hvis laksebestanden fordobles fra den nuværende opgang på 4.000 laks, til en opgang på 8.000 laks årligt, så forventes den lokaløkonomiske værdi at stige fra de nuværende 6,8 mio. kr. til 12,4 millioner kr. årligt.

Stort potentiale
Derudover ligger der i samtlige vestjyske lakseførende vandløb et stort uudnyttet potentiale i at forbedre og øge laksebestandene. Resultaterne vil formentlig kunne overføres til de øvrige vestjyske laksefiskerier (Storå, Varde Å, Kongeå, Ribe Å, Sneum Å), hvoraf flere allerede har en betydelig lokaløkonomisk værdi og -effekt.

Samlet set peger meget på, at der kan være betragtelige lokal- og samfundsøkonomiske gevinster ved at forbedre leveforholdene for de jyske laksebestande (fjernelse af spærringer, etablering af gydebanker mv.) og samtidig forvalte et bæredygtigt og attraktivt lystfiskeri, hvor chancerne for at fange laks er gode.

Læs mere HER

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This