JB billedAt fange, dræbe og spise en fisk er et urinstinkt – og ethvert menneskes helt naturlige ret. Fisk på bordet er derfor en vigtig – og helt uadskillelig del af glæden ved selv at fange sine egne fisk. Når det er sagt – så betyder kombinationen af sårbare fiskebestande og et øget fiskepres ofte, at catch & release i visse vande er noget man nødt til at forholde sig til, hvis man vil bevare et godt fiskeri.

Her på Fisk & Fri spiser vi alle en stor del af de fisk, som vi fanger – og det er ikke en tilfældighed, at vi i næsten hvert eneste nummer har en god fiskeopskrift på tapetet. Vi genudsætter dog også en hel masse fisk; enten for at overholde love og regler, fordi vi har fanget rigeligt til gryden – eller fordi vi fisker i vande, hvor det er bedst for bestanden på den lange bane at genudsætte fiskene frivilligt.

Når vi i de sidste par numre har bragt en del catch & release stof, er det altså ikke fordi vi mener, at det er forkert at dræbe og spise fisk – tvært imod. Men når vi som lystfiskere står i en situation, hvor vi enten skal – eller frivilligt vælger – at genudsætte en fisk, så bør det foregå på en måde, der tilføjer fisk og fiskepopulationer mindst mulig unødig skade.

I sidste nummer bragte vi derfor en stor artikel om de nye anbefalinger for skånsomt lystfiskeri fra DTU Aqua, der til daglig forvalter vores fiskebestande. I dette nummer følger vi op med en guide til, hvordan man sikrer maksimal overlevelse for de dybt krogede fisk, der – hvis ikke man bruger de rette metoder og afkrogningsteknikker – i alt for høj grad bidrager til den gennemsnitlige dødelighed ved catch & release på 15,9-18 %. – Danmarks Sportsfiskeforbund bakker om de nye anbefalinger til skånsomt fiskeri fra DTU Aqua, siger DSF´s direktør Lars Rasmussen – og det samme gør vi her på Fisk & Fri. Anbefalingerne går blandt andet på at bruge teknikker, der muliggør brugen af mindre kroge, der skader fiskene mindre – samt muliggør afkrogning 100 % under vand – selv på dybtkrogede fisk. Præcis hvordan man gør dette – samt hvilke krogløsere, der er de bedste til afkrogning under vand, kan du læse meget mere om i juni/juli udgaven af Fisk & Fri, der netop er kommet på gaden. I de kommende numre at bladet supplerer vi desuden med et par nye teknikker, der gør det endnu nemmere at leve op til de nye anbefalinger for skånsomt fiskeri. Dette nummer byder desuden på alt fra sandart og kystørred til karpe- og tunfiskeri. Velkommen om bord på Fisk & Fri´ s store sommernummer.

Vi ses derude – Jens Bursell

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This