Gudenaalaksen.dk har samlet over 200.000 kr. sammen. Måske betyder det flere store laks i Gudenåen som denne, da var den største laks fanget i 2009. LYSTFISKERIFORENINGER ved Gudenåen donerer over 200.000 kr. til Danmarks Center for Vildlaks efter indsamling på internettet, skriver Steffen Toft Jensen fra Bjerringbro og Omegn Sportsfiskerforening stolt i et brev til Fisk & Fri.

Lystfiskeriet efter laks i Gudenåen, har i mange år været et attraktivt gode for lystfiskerne i den nedre del af Gudenåen. Siden Randers Kommune i 1987 startede Lakseprojektet i Gudenåen, har det været muligt at fange laks, men specielt i de senere år er der blevet større fokus på laksefiskeriet, og lystfiskere fra hele landet samt adskillige udenlandske turister søger til Gudenåen.

Den stadig stigende interesse for laksefiskeriet skyldes bl.a., at det generelt går fremad for laksen i de danske laksevandløb. I de vestjyske vandløb skyldes fremgangen heldigvis også, at der sker en betydelig forbedring i vandløbene, så laksen i stigende grad kan yngle naturligt. Danmarks Center for Vildlaks gør også en betydelig indsats i arbejdet for at sikre den oprindelige danske laks i de vestjyske vandløb.

Baggrunden, for at det overhovedet er muligt at fange laks i Gudenåen, er, at Danmarks Center for Vildlaks hvert år udsætter adskillige tusinde unglaks – smolt, som efter 1-2 år i havet vender tilbage til Gudenåen som store laks, attraktive for en hver lystfisker. Uden de årlige udsætninger ville der ikke være laks at fange, da det fortsat ikke er muligt for laksen at yngle naturligt i Gudenåen.

Udsætningerne i Gudenåen koster hvert år 1,2 mio. kr. På grund af ændrede økonomiske forudsætninger har Danmarks Center for Vildlaks haft betydeligt underskud på disse udsætninger. Danmarks Center for Vildlaks måtte derfor sidste år melde ud, at udsætningerne i Gudenåen ville blive reduceret, hvis DCV ikke opnår bedre driftsøkonomi. Denne udmelding fik lystfiskerforeningerne nedstrøms Tangeværket til at starte en landsdækkende internetindsamling til støtte for Danmarks Center for Vildlaks.

På hjemmesiden www.gudenaalaksen.dk kan alle privatpersoner, sponsorer, foreninger og virksomheder indbetale deres tilskud.

Det første år har allerede været en succes, og der er i 2009 indsamlet 211.000 kr.

Dette beløb vil blive overrakt til Danmarks Center for Vildlaks ved et arrangement på centret torsdag den 28. januar kl. 15:30 – Alle er velkomne.

Se mere om Centeret her.

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This