05-01-2012 – BRIKKERNE er nu faldet på plads omkring udkastet til de nye fiskeregler for de vestvendte vandløb. Formålet er at sikre et bæredygtigt fiskeri, der skaber stabile og stærke bestande, ikke blot af laks, men også ørred og stalling.

– Med til mødet var indbudte repræsentanter for de forskellige åer – Storåen, Skjernå, Varde Å, Sneum Å, Kongeåen, Ribe Å, Brede Å og Vidå, fortæller Finne Sivebæk fra DTU Aqua.

– Efter en meget konstruktiv drøftelse på mødet, var der bred enighed om at bakke om de regler, du kunne se her på www.fiskogfri.dk i går – samt de bekendtgørelser og anbefalinger, der er i notatet generelt. Eneste undtagelser er, at pkt. 3 er ændret til det, du ser nedenfor.

1) Fiskeriet i vandløbene starter tidligst den 16. april og ophører senest den 15. oktober. 2) Kvoten deles op i to; henholdsvis store laks (over 75 cm) og små laks (75 cm og mindre). 3) Fiskeri med naturlig agn eller agn med duftstoffer er tilladt, men kun på cirkelkroge uden modhager. Rogn og rejer må ikke anvendes som agn.

4) Fiskeri med kun en krog på linen og kun modhageløse kroge er tilladt. (Både enkelt, dobbelt og trekroge er altså tilladt, red.) 5) Klip linen tæt ved krogen, hvis skånsom afkrogning ikke er muligt. 6) Medbring krogløsertang, krogfjerner og saks. 7) Løft på intet tidspunkt fisken fri af vandet. 8) Anvend tilstrækkeligt kraftigt grej, til at det kan håndtere store fisk, og undgå lang fight-tid. 9) Brug ikke gaf ved landing af fisk, der skal genudsættes.

– Vi er meget tilfredse over den store opbakning, der har været på mødet – og er glade for at kunne fortsætte den succes vi har haft med at genoprette laksefiskbestandene, med det hovedformål at få genskabt bestande, der kan klare sig uden udsætninger, slutter Finn Sivebæk fra DTU Aqua.

Det nyeste udkast til laksereglerne, som man på mødet i går blev enige om, vil komme i offentlig høring snarest – sandsynligvis om en uges tid. Herefter vil NaturErhvervsstyrelsen indarbejde fiskereglerne for de vestvendte vandløb i de lokale bekendtgørelser for fiskeriet. Læs mere om udviklingen i næste nummer af Fisk & Fri.

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This