16.11.10 – DTU Aqua har lavet en ny rapport om laksens opgang og gydning i Skjern Å Systemet. I vinteren 2008-2009 blev der gennemført et omfattende elfiskeri efter laks i å-systemet hvor i alt 604 laks blev fanget, hvor en del af fiskene blev udstyret med radiosendere og efterfølgende fulgt gennem gydeperioden.

Resultatet blev brugt til at udregne et estimat for gydebestanden af laks i Skjern Å. Resultaterne viste, at de radiomærkede laks gydede hovedsageligt i 2. halvdel af december, og at der findes vigtige gydeområder i den nederste del af Karstof Å, dele af Vorgod Å samt i selve Skjern Å ved tilløbet af Rind Å. Det viste sig også at nogle laks gydede i Omme Å og langt opstrøms i systemet, faktisk længere oppe end Rind Å.

Hele rapporten med kort, der viser de enkelte laks vandring i Skjern Å, kan hentes som PDF-fil på DTU Aquas hjemmeside.

Kilde: www.fiskepleje.dk

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This