– Opgangen af laks i Skjern Å-systemet er i 2023 estimeret til 4.662 stk. Dette er et fald på 38% i forhold til undersøgelsen i 2022, hvor opgangen blev estimeret til 7.553 laks. Sådan udmelder DTU Aqua i den seneste nyhed på fiskepleje.dk. – Hvis laksebestanden i Skjern Å-systemet skal klare sig uden udsætninger i fremtiden, er der et særligt stort behov for at genskabe faunapassage ved spærringer, som i dag hindrer, at laksen har fri adgang til flere egnede gyde- og opvækstområder, anbefaler forskerne. – I Skjern Å-systemet er der stadig særligt problematiske spærringer i Omme Å ved Juellingsholm, i Skjern Å’s hovedløb ved MES Sø og i Rind Å ved Skjern Å-forvirringen. Desuden er der række andre spærringer, ved hvilke det også er afgørende vigtigt, at sikre faunapassage. Ligeledes bør genskabelse af langt flere egnede gyde- og opvækstområder i hele å-systemet have høj prioritet.

Læs mere om undersøgelsen fra Skjern Å her.

I 2023 har man også undersøgt blandt andet laksebestanden i Kongeåen, som er i fremgang ifht tidligere undersøgelser. Læs mere om laksestatus i Kongeåen her.

 

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This