INTERESSEN for de danske laks er meget stor, fortæller Finn Sivebæk fra fiskepleje.dk i deres nyhedsmail. I programmet Naturriget viser TV2 midtvest den spændende historie om laksen i de vestjyske vandløb. Både laksens livscyklus og hvilke forhold der begrænser bestandene bliver vist med flotte naturoptagelser.

Programmet viser det arbejder som mange myndigheder og frivillige yder for at genskabe selvreproducerende laksebestande i danske vandløb.

Klik her for at se udsendelsen om de vestjyske laks.

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This