Oktober betyder ofte masseundslip regnbueørreder fra havdambrugene – og her gør du naturen en god gerning ved at hjemtage så mange fisk som muligt. Her giver Thomas Graversen dig sit bud på, hvordan du bedst griber fiskeriet an.

Af Thomas Graversen

EN KOLD EFTERÅRSMORGEN tilbage omkring 2007, stod jeg sammen med en af mine gode fiskevenner på Reersø på Sjælland. Som så mange gange før, havde vi sat næsen op efter det gode havørredfiskeri, som området kan byde på, så det var selvfølgelig det, vi håbede på. I stedet fik vi dog plantet de første spirer til en form for målrettet fiskeri, som vi endnu ikke kendte til.

Læs hele historien i Oktober-nummeret af Fisk og Fri!

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This