For de fleste lystfiskere er det ikke svært at svare på dette meget simple spørgsmål, men det virker som om, at politikerne i Helsingør, Gribskov og Halsskov Kommune ikke helt har overvejet konsekvenserne ved det planlagte sandfodringsprojekt på Sjællands Nordkyst.

Meget tyder heldigvis på, at kystbeskyttelse faktisk sagtens kombineres med øget biodiversitet. Det vil nyt DTU-projekt nu undersøge nærmere. – Når Danmarks tusindvis af kilometer kystlinje bliver ramt af kraftige storme, kan det have store konsekvenser, lyder det fra DTU Aqua i den seneste udmelding om projekter på fiskepleje.dk. – Storm, bølger og kraftig havstrøm skyller sand væk og æder sig ind på kysten. Erosionen kan både fjerne sandstrande og ødelægge kyststrækninger. Det er uheldigt for grundejere, badegæster og en masse andre mennesker, der har stor glæde af de danske strande.

På eroderede strande udfører man tit strandfodring for at re-etablere sandstranden. Der sker typisk det, at man, at man suger sand op fra havbunden på dybere vand og transporterer det ind til kysten på noget lavere vand for at genskabe stranden. – Formålet er at genskabe kyststrækningen og beskytte kysten mod fremtidig erosion, forklarer DTU Aqua. – Men man ser ofte, at metoden kun bevarer kyststrækningen i en kort årrække. Derudover er strandfodring problematisk i det lange løb, fordi livet i havet ofte påvirkes negativt – både på det dybe vand, hvor man suger sandet op og på det lave vand, hvor sandet lægges ud. Spørgsmålet er, om der findes en anden mere holdbar og bæredygtig metode til kystbeskyttelse, som også fremmer biodiversiteten og livet i havet? Det skal DTU’s nye stenrevs- og kystbeskyttelsesprojekt BARREEF, som er støttet af Velux Fonden nu undersøge under ledelse af seniorforsker Jon C. Svendsen i samarbejde med DTU Mekanik, Kommunernes Landsforening, Havnatur og Aalborg Universitet.

Du kan læse mere om projektet her.

 

Forshaga Akademin

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This