Fishing Zealand har gennem årene været genstand for en del debat blandt de sjællandske lystfiskere, og flere formænd for de sjællandske foreninger deler ikke DSF´s entusiasme for FZ anno 2017. I forbindelse med vores artikel om Fishing Zealand i oktober-udgaven af Fisk & Fri, har vi derfor stillet en række kritiske spørgsmål til Paul Debois fra FZ og Verner W. Hansen, formand for DSF. Spørgsmål og svar vil blive bragt dagligt den næste uges tid. Her får du det syvende af spørgsmålene:

Her kan du læse baggrundsartiklen!

– Fishing Zealand fungerer i princippet som en ”storforening”, der på flere områder konkurrerer med de sjællandske foreninger, lyder det ydermere fra John Østergaard. FZ afholder konkurrencer og andre arrangementer på Sjælland, der kan trække så mange besøgende, at det dels kan gøre det sværere for de lokale foreninger at få tilstrækkelig tilslutning til deres arrangementer – og dels kan gøre det sværere for de lokale foreninger at skaffe sponsorpræmier mm, fordi en stor del af grossisternes markedsføringsbudget allerede bruges på FZ-arrangementer.

Hvad tænker DSF – hvis formål det er at tale lystfiskerforeningernes sag – om denne problemstilling? Er det OK, at FZ for kommunale midler laver arrangementer, der kan gøre det sværere for de lokale foreninger at holde skruen i vandet? 

– FZ afholder ikke konkurrencer og andre arrangementer med henblik på at konkurrere med de lokale foreninger, understreger DSF og FZ. – En væsentlig del af de arrangementer, som FZ er involveret i, har tværtimod til formål at understøtte de lokale foreningers aktiviteter med henblik på at øge interessen for lystfiskeri og dermed skabe grundlag for, at de lokale foreninger kan hverve nye medlemmer. Derfor bliver disse arrangementer netop også typisk gennemført i samarbejde med de lokale foreninger, slutter de.

Hvad er din holdning til disse vigtige spørgsmål?  Tøv ikke med at give din mening til kende på Fisk & Fris facebook.

FZ og DSF har i forbindelse med, at disse spørgsmål og svar er lagt på nettet orienteret F&F om, at de ikke har ressourcer til at indgå i en længerevarende debat om FZ på diverse sociale medier. FZ og DSF henviser i stedet til, at der som led i evalueringen af Fishing Zealand vil blive afholdt et dialogmøde om FZ den 30. oktober 2017. Her vil repræsentanter fra alle sjællandske foreninger kunne deltage og give udtryk for deres synspunkter.

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This