10.3.2011 – ROLK – Roskilde og Omegns Lystfiskerforening – afholder igen i år ørredfiskekonkurrence på Roskilde Fjord. Det sker søndag den 3. april 2011 fra klokken 7.00 til 16.00. Konkurrencen er åben for alle, og der er præmier til de tre største ørreder.

Konkurrencen strækker sig over området fra broen i Frederikssund og sydover i Roskilde Inderfjord. Der må fiskes med spin eller flue, og der må ikke fiskes fra båd eller flydering. Husk mindstemålet på 40 centimeter for havørred samt at overholde fredningsafstandene til ferskvandsudløb. Der er præmier til de tre største fangede ørreder, dog maksimalt en præmie per person.

For at deltage i konkurrencen skal du have et gyldigt fisketegn samt et deltagerkort. Deltagerkortet koster 80,00 kroner og kan købes hos Jan & Bos Lystfiskershop, Roskildevænget 2, 4000 Roskilde og hos Lystfiskerhjørnet, Algade 25, 4000 Roskilde samt på selve konkurrencedagen mellem klokken 7.00 og 8.00 på P-pladsen øst for Vikingeskibsmuseet. Tilmelding kan også foregå per mail erikballe@post.tele.dk eller telefon 40 30 24 64 hvor du så kan betale via netbank og få tilsendt deltagerkortet.

Indvejning af fisk og præmieuddeling foregår på P-pladsen øst for Vikingeskibsmuseet klokken 16.30.

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This