Fra den 16. april og frem til 31. oktober må du fiske i Kongeåen og alle de andre vestvendte åer i Jylland, når du har fisketegn og fiskekort. Ny folder viser, hvor du må fiske i Kongeåen, hvilket fiskekort du skal købe samt faciliteter langs Kongeåen.

At være lystfisker er at slippe stress og jag og finde den indre ro, når man står ude i naturen med snøren i vandet og venter. Og venter. Det er også adrenalinsuset, når der endelig er bid og sejrsrusen, når man efter hvad der måske kan være lidt af en kamp, får hevet fisken i land.

“Jeg nyder freden og roen ved åen, hvor man på mange strækninger kan gå helt uforstyrret. Når jeg er herude, åbner jeg sanserne op og lægger mærke til de små detaljer i naturen. Jeg ser isfugle, oddere og mange andre dyr og fugle, og det gør oplevelsen større. Jeg oplever altid noget nyt, når jeg kommer ved åen; det er en stor fornøjelse”, fortæller Simon Simonsen fra Vejen og Omegns Sportsfiskerforening.

Kongeåen er et naturligt vandløb, der snor sig gennem landskabet og er hjem for blandt andet ørreder og laks, gedder og aborrer foruden stalling og den mere sjældne snæbel, som begge er fredede hele året.

Der kommer flere laks
I 2017 blev den sidste store spærring i Kongeåen fjernet, så der nu er fri passage i åsystemet. Det betyder, at man fremover vil kunne fange flere og flere fisk, fordi bestandene vokser. Samtidig planlægger sportsfiskerne sammen med kommuner og lodsejere nye projekter, så fiskene får endnu bedre levevilkår i åen og dens tilløb. “Naturen er blevet sluppet fri, så det bliver spændende at se, hvordan det udvikler sig de kommende år”, siger Simon Simonsen.

Det er Vejen Kommune med sparring fra sportsfiskerforeningerne, der har lavet folderen som en del af formidlingen om Kongeåen og Kongeåstiens mange muligheder. Folderen dækker hele Kongeåens forløb gennem Vejen Kommune og Esbjerg Kommune.

Gode faciliteter ved Kongeåen
“I forbindelse med etableringen af Kongeåstien, der stod færdig i 2015, er der lavet mange gode faciliteter som shelters, toiletter, bord-/bænkesæt og broer, der også kommer lystfiskerne til gode. Folderen giver et hurtigt overblik over mulighederne og er tænkt som en appetitvækker. Nu hvor laksen igen frit kan vandre op i åen, er der endnu mere grund til at slå et slag for, at flere kommer ud og oplever den dejlige natur ved Kongeåen”, siger Inge Lise Møller Jensen, der er biolog i Vejen Kommune.

Se folderen på www.vejen.dk/lystfiskeri og www.kongeaastien.dk under Fiskeri. En trykt folder kan hentes på bibliotekerne i Vejen Kommune.

Kongeåstiens app er et godt værktøj
Som et supplement til folderen er Kongeåstiens app god. Her kan man se sin placering på et kort og finde blandt andet spise- og overnatningsmuligheder foruden toiletter og parkeringspladser i nærhed af Kongeåen. VisitVejen har desuden lavet en oversigt over overnatning langs Kongeåen for lystfiskere, som kan ses på www.kortlink.dk/visitvejen/t3ae.

HUSK AT TILMELDE DINE FANGSTER FRA KONGEÅEN TIL FISK OG FRIS STRØMVANDSCUP – DET GØR DU HER: fiskogfri.dk/stromvandscup

 

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This