En ung gut fik med en 141 centimeter laks fra Storåen sit livs fisk. Denne fisk er sammen med mange andre danske laksefangster i 2016 kronen på værket - og beviset på at årtiers målrettet ind-sats for at forbedre de danske vandløb har virket. Men der er dog også lidt malurt i bægeret.

En ung gut fik med en 141 centimeter laks fra Storåen sit livs fisk. Denne fisk er sammen med mange andre danske laksefangster i 2016 kronen på værket – og beviset på at årtiers målrettet indsats for at forbedre de danske vandløb har virket.

Følgende pressemeddelelse er udsendt af Holstebro og Omegns Fiskeriforening:

Efter henvendelser fra såvel lodsejere som foreningsmedlemmer har Holstebro og Omegns Fiskeriforening med omgående virkning besluttet, at der ikke tillades kommerciel guidning, hvor foreningen disponerer over fiskeretten.

Flere kommercielle aktører bekendtgør, at de udfører guidning ved Storå. Det støder såvel lodsejere som foreningsmedlemmer, at den støtte, de giver og har givet foreningen i forbindelse med genrejsningen af åen som et laksevand, skal kommercialiseres, og de har derfor opponeret mod dette.

Det er naturligvis vitalt for foreningen, at forholdet til lodsejerne er det bedst mulige. Bestyrelsen har på den baggrund besluttet, at kommerciel guidning ikke er tilladt på de dele af Storåsystemet, hvor fiskeriforeningen har dispositionsretten.
Foreningen bryster sig af, at have en særlig ”Storå-ånd”, hvor medlemmerne gerne viser nye lystfiskere til rette ved åen. Det sker typisk ved et tilfældigt møde, hvor man får sig en god snak.

I bestyrelsen er vi ofte blevet kontaktet at nye lystfiskere ved åen, der har ønsket at kvittere for den fine modtagelse, de synes, de har fået. Via Facebook kan der også på frivillig basis skabes kontakter.
Den ånd vil vi gerne bevare og styrke.

Med venlig hilsen

Holstebro og Omegns Fiskeriforening
Gunnar H. Pedersen
Formand

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This