Søndag den 12. september 2021 klokken 10-14 kan du prøve at fiske ganske gratis i Sankt Jørgens Sø, både i det sydlige og nordlige bassin, hvor det normalt ikke er tilladt. Fiskeringen har nemlig venligst fået tilladelse af Københavns Kommune til at fiske i Sankt Jørgens Sø som en del af: ”Naturens dag – Den eventyrlige natur.”

Fiskeringen vil stå med en pavillon på sødæmningen ved det nordlige bassin af Sct. Jørgens Søerne ved opgangen i krydset Vester Søgade/Kampmannsgade. Her vil de gratis udlåne mede- og spinnefiskegrej og fortælle om den natur der findes under overfladen i de Indre søer.

Det er også her, at du tilmelder dig, da Københavns kommune har sat et maksimalt deltagerantal på 100, bl.a. af hensyn til corona-situationen – husk at holde afstand! Det er også muligt at medbringe eget grej og prøve at fange nogle af de indre søers flotte gedder, aborrer, suder og skaller.

Arrangementet er støttet af Sport Dres.

Regler:

Vær opmærksom på, at det kun er tilladt at fiske i de indre søer i København, såfremt man har søgt om tilladelse hos Københavns Kommune. Dette gælder for alle dage hele året rundt!

Man må ikke færdes i/på selve søen. Fangsten skal indrapporteres til Fiskeringen – SMS tekst + fotos til: 4093 9966. Fiskeringen skal afrapportere fangsterne til Københavns Kommunen. Der må maksimalt være 100 aktive fiskere ad gangen. Fiskedødeligheden skal minimeres ved, at kun spinnefiskeri med kunstig agn er tilladt. Brug af levende og døde fisk som agn er forbudt. Medefiskeri med orm, majs ol. er tilladt. Forfodring er forbudt. Fiskene opbevares i fangstnet i vandet indtil vejning, som foregår på fangststedet. Fiskene skal genudsættes.

 

 

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This