– I weekenden var jeg på søen med min gode kammerat Dennis Kvade, fortæller Kristian Graubæk. – Målet var søernes gedder og sandarter. Baseret på vores viden om deres ændringer i adfærd over de senere år, valgte vi at prioritere fiskeri med død agn, da vi antog det ville være mindre ”alarmerende” for dem. Og det viste sig at være den rigtige beslutning. For selvom vejret var godt til fiskeri med Active Target og dørgning med perfekte 300 grams rudskaller, ville fiskene ikke lege med. De var sky, forsigtige, afvisende eller skred på 15-20m afstand, når transduceren blev peget over på dem. I øvrigt påfaldende ændring i adfærden, som vi tilskriver det høje og formodentlig stadig stigende fiskepres. Men okay, der er også den mulighed, at vi bare ikke har rutinen til fiskeriet i de vande.

– Bundtaklerne med død agn blev derfor lagt på en banke, 75-150 meter fra land, og da vi undersøgte området for mulige spots, så vi en enkelt større pelagisk gedde på AT. Efter blot 3 timer, en lur i posen og en kop kaffe, kom det første og faktisk eneste hug den weekend. Jeg samlede min 20 år gamle Harrison Ballista 12’ 2,75 lbs karpestang op, strammede linen til kontakt og gav et kraftfuldt og dybt modhug. Fisken stod stille derude.

– Planen var at sejle ud til fisken, for at korte fighten af. Vi fik krydset de 3 andre liner med båden og mødte fisken 100m fra land, hvor fighten reelt først begyndte der. Fisken ville ikke forlade bunden på de 8m vand, men efter en insisterende overtagelse, så korken knirkede i bundhåndtaget, kom den op i vandsøjlen, for så at stryge ned igen. Efter nogle minutter blev den nettet i første forsøg og da vi fik syn for sagen, var vi målløse. Den var jo stor. Som i kæmpe stor. Og det var som om, at den for hver gang vi kiggede bare blev større. Vild oplevelse og vores begejstrede brøl rungede ud over søen.

– Vi sejlede roligt ind igen og holdt fisken i vandet, mens vægt, målebånd og kamera blev gjort klar. Denne gedde var en af søernes helt gamle og kæmpe krigere på 123 cm. Den har formodentlig været fanget mange gange før, men ud fra konditionen at dømme, tror jeg ikke den har megen tid tilbage. Den var tynd og vejede kun 10,9 kg. Den fisk kommer også til, at blive kulminationen af mit fiskeri på søen. Der er nu så meget fiskepres, at sandarterne er mere end bare ”sandartdumme” og generelt har gedderne, af uvisse årsager, de senere år ikke haft imponerende kondition. Jeg tænker det er tid til at søge mod Sverige. Her er mange søer, mange fisk, langt mindre fiskepres og meget færre restriktioner på sejllads. Og sjovt nok, så har jeg fra min bopæl på Lolland, lige så langt til Silkeborg, som jeg har til flere af de gode svenske søer, slutter han.

Få inspiration til dit fiskeri efter gedder med død agn i denne video på Fisk & Fris YouTube, hvor Jens Bursell gennemgår nogle af de mest effektive takler til netop dette fiskeri.

 

Grejxperten

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This