Zoologisk Museum har netop udstillet denne fantastiske 15 kilos havtaske fra Grønland. STATENS Naturhistoriske Museums Zoologiske Museum har netop modtaget en kæmpe havtaske på 15 kg og 100 cm. – Det er første gang, at denne lækkerbisken er fanget i grønlandske farvande, fortæller Peter Rask Møller. – Den lever normalt længere sydpå og det er muligt, at havtasken fra Sydgrønland er et tegn på den globale opvarmning. Fremtiden vil vise, om den var en enlig svale, eller om den fremover vil etablere sig i den grønlandske natur. Havtasken blev tidligere betragtet som en skidtfisk på grund af sit udseende, men anses nu for at være en stor delikatesse.

Den blev fanget på 300 meters dybde i juni 2007 fra Grønlands Naturinstituts undersøgelsestrawler R/V Paamiut. Der lever 4 havtaskearter i Nordatlanten, men grundige undersøgelser på Zoologisk Museum kunne fastslå, at der er tale om den velkendte danske art af havtaske Lophius piscatorius. Takket være en stor indsats af Ph.d. studerede Steen Knudsen, lykkedes det at undgå, at den værdifulde fisk blev fortæret. Den kan ses i museets forhal til og med januar 2008 og siden ender den i Zoologisk Museums videnskabelige samlinger.

Der opdages hvert år nye fiskearter ved Grønland. Både helt ukendte arter og arter der er kendt fra sydligere himmelstrøg. F.eks. er hvilling, snippe, laksesild og alm. havmus dukket op i se seneste år – alle arter der indikerer at klimaet er blevet varmere. I samarbejde med Grønlands Naturinstitut holder Zoologisk Museum øje med udviklingen, slutter Peter.

 

Jans Lystfiskershop
    Hvidovre Sport

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This