Fiskeristyrelsen har netop sendt to nye bekendtgørelser i høring, der skal fastsætte reglerne for fiskeriet i salt- og brakvand omkring Sjælland og Øerne. Derfor inviterer Danmarks Sportsfiskerforbund 1-2 repræsentanter fra alle sportsfiskerforeninger – både medlems- og ikke medlemsforeninger – på Sjælland og Øerne til orienteringsmøde d. 21. maj.

Fiskeristyrelsen har netop sendt to nye bekendtgørelser i høring. De handler om, hvordan fiskeriet skal forvaltes i salt- og brakvand omkring Sjælland og Øerne. Bekendtgørelserne får stor indflydelse på fiskeriet efter havørred samt brakvandrovfiskene og for bestandenes mulighed for at blive mere levedygtige.

 For at sikre at de nye bekendtgørelser bliver baseret på den bedst tilgængelige viden, inviterer Danmarks Sportsfiskerforbund 1-2 repræsentanter fra alle sportsfiskerforeninger – både medlems- og ikke medlemsforeninger under Danmarks Sportsfiskerforbund – på Sjælland og Øerne til et orienteringsmøde.

Det afholdes den 21. maj på Ringsted Produktionshøjskole, Haraldstedvej 47, 4100 Ringsted, i tidsrummet 19 til 22.

 Program:

Velkomst v/ direktør Lars Rasmussen DSF
Viden om landsdelens havørredbestande/v biolog Peter W. Henriksen
Præsentation af udkast til nye bekendtgørelser/v biolog Kaare Manniche Ebert
Debat om de to forslag til nye bekendtgørelser
Afrunding og den efterfølgende proces
Eventuelt

 

Der serveres kaffe og kage til mødet.

Tilmelding – tryk på dette link og udfyld:

https://www.fiskekort.dk/begivenheder/149/bekendtgoerelser-i-hoering

 Deadline for tilmelding er den 20. maj 2019

 Hvis du har spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte Lars Rasmussen eller Kaare Manniche Ebert.

Lars Rasmussen: lr@sportsfiskerforbundet.dk

Kaare Manniche Ebert: kme@sportsfiskerforbundet.dk

 

    Modtag fiskepost med nye artikler

    Nu er du tilmeldt.

    Share This